{title}

Nieuwe exameneisen Ha-Fa-Bra-opleidingen Rhythm Impact.

 

De Rhythm Impact Ha-Fa-Bra-examens zijn samengesteld vanuit de nieuwe landelijke exameneisen van de Kunstfactor, onderaan deze pagina terug te vinden. De examens worden afgenomen in twee delen. Deel 1 bestaat uit een schriftelijk theorie examen en deel 2 uit een praktijk examen. 

Bij dit praktijk examen spreekt de Kunstfactor van een tweetal  modules. Een  verplichte module en een keuze module. Na grondige bestudering van beide modules zijn we bij Rhythm Impact tot de conclusie gekomen dat veel onderdelen uit de keuze module toch echt in de verplichte module thuishoren. 

Zodoende bestaat de opzet van het Rhythm Impact examen uit slechts één compleet verplicht praktijk gedeelte. Dit is wel zo overzichtelijk voor zowel de examenkandidaat, opleider als examinator.Klik voor een duidelijke toelichting op het examen wat voor u van toepassing is.

 

Opleiding (inclusief theorie)

 • Kleine trom       klik op de letter voor de verschillende examens:                  A        B        C         D     
 • Mallets                                                                                                            A        B        C         D
 • Pauken                                                                                                           A        B        C         D
 • Drums *
 • Ensemble leiding (vanaf diploma D)
* Indien A-diploma kleine trom behaald

 Nieuwe landelijke exameneisen Kunstfactor.

De Modules

De modulaire slagwerkopleiding kent de volgende verplichte module + keuze modules:

Verplichte Modules (inclusief theorie)

 • Kleine trom            
 • Mallets
 • Pauken
 • Drums 
 • Ensemble leiding (vanaf diploma D)

Keuze Modules

 • Accenten / Roffels
 • Rudiments
 • Toonladders / Akkoorden
 • Vibrafoon
 • Improvisatie kleine trom
 • Percussie
 • Setup
 • Kleine trom
 • Xylofoon / marimba
 • Pauken
 • Drums

Elke module (verplicht en keuze) kent helder omschreven eindcriteria die in het Hafabra raamleerplan staan beschreven.

Klik hier om het Raamleerplan in te zien. 

Overzicht verplichte en keuze modules:

 

Geen agenda items gevonden.